Adwokat Anita Śniadek-Król 

Usługi prawne świadczone w Kancelarii Adwokackiej

Kompleksowe wsparcie klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Kancelaria Adwokacka Adwokat Anity Śniadek-Król z siedzibą w Sieradzu świadczy pomoc prawną z zakresu:
Prawo rodzinne

Pomoc prawna z zakresu:

• rozwód
• separacja
• alimenty na dzieci, małżonka
• władza rodzicielska
• kontakty z dzieckiem
• ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
• i in.

Prawo spadkowe

Pomoc prawna z zakresu:

• stwierdzenie nabycia spadku
• dział spadku – zgodny, jak i sporny
•  zachowek
• uznanie za niegodnego dziedziczenia
• i in.

Prawo cywilne

Pomoc prawna z zakresu:

• zasiedzenie
• uwłaszczenie
• sprawy o zapłatę
• odszkodowanie i zadośćuczynienie
• ochrona dóbr osobistych
• ochrona posiadania
• odpowiedzialność za czyn niedizwolony

Prawo administracyjne

Pomoc prawna z zakresu:

• odwołania od decyzji
• skargi na decyzje
• reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Prawo karne

Pomoc prawna z zakresu:

• reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
• reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym

Negocjacje i mediacje

Pomoc prawna z zakresu:

• profesjonalna pomoc w trakcje negocjacji
• uwłaszczenie
• 

Przygotowanie pism

Pomoc prawna z zakresu:

• przy sporządzaniu pism w postępowaniach przedsądowych, m.in. wezwań do zapłaty,
• przygotowanie pism w toku postępowań sądowych, np. w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku dorobkowego, dział spadku, w sprawach o zapłatę
• sporządzenie pism w toku postępowań administracyjnych,
• sporządzanie umów,
• sporządzanie regulaminów,
• analiza umów