Prawo karne - kancelaria w Sieradzu

Kancelaria adwokacka adwokat Anity Śniadek-Król z siedzibą w Sieradzu zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń niezależnie od etapu postępowania na jakim się znajdują, tj. na etapie postępowania:

 • przygotowawczego – przed prokuratorem lub policją
 • sądowego – w I i II instancji
 • wykonawczego – po wydaniu prawomocnego wyroku

Zakres świadczonej pomocy prawnej w prawie karnym przez adwokata obejmuje między innymi sprawy:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • posiadania środków odurzających
 • kradzieży i rozboju
 • nękania
 • popełnienia błędu medycznego
 • oszustwa i paserstwa
 • znęcania
 • niealimentacji
 • wypadków drogowych

Pomoc prawna adwokata w prawie karnym nie ogranicza się tylko do obrony podejrzanych i oskarżonych, polega w dużej części także na reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jeżeli jesteś taką osobą adwokat może udzielić pomocy na każdym etapie postępowania karnego.

Pomoc prawna świadczona na rzecz pokrzywdzonych w sprawach karnych obejmuje m.in.:

 • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • reprezentację pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym
 • przygotowanie wniosków o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie

Kancelaria Adwokacka Sieradz zapewnia pomoc także w trakcie postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia tj. na etapie postępowania wykonawczego. Wydanie bowiem prawomocnego wyroku, czy to przez Sad pierwszej, czy drugiej instancji wbrew pozorom nie kończy postępowania w sprawie karnej. Najczęściej kolejnym etapem jest wykonanie wydanego orzeczenia. Na etapie tego postępowania również istnieje szereg możliwości działania.

W zakresie prawa karnego adwokat udziela pomocy prawnej przy sporządzeniu wniosku o:

 • zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • wstrzymanie wykonania kary
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • rozłożenie grzywny na raty
 • umorzenie grzywny
 • zatarcie skazania
 • modyfikację orzeczenia do co kary ograniczenia wolności

Jeśli poszukujesz pomocy dla siebie lub kogoś, kogo znasz, w jakiejkolwiek kwestii dotyczącej prawa karnego, skontaktuj się z naszą kancelarią, by dowiedzieć się, jak możemy pomóc. Pamiętaj, że pomoc prawna z zakresu prawa karnego to nie tylko reprezentacja przed sądem, ale także porada prawna, jak i sporządzenie odpowiedniego pisma, wniosku do sądu.

Jeśli poszukujesz pomocy dla siebie lub kogoś, kogo znasz, w jakiejkolwiek kwestii dotyczącej prawa karnego, skontaktuj się z naszą kancelarią, by dowiedzieć się, jak możemy pomóc. Pamiętaj, że pomoc prawna z zakresu prawa karnego to nie tylko reprezentacja przed sądem, ale także porada prawna, jak i sporządzenie odpowiedniego pisma, wniosku do sądu.